Żandarmeria Wojskowa

Żandarmeria Wojskowa to wyodrębniona i wyspecjalizowana służba wchodząca w sład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, której działalność koncentruje się na zapewnieniu przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz ochranianie porządku publicznego i zapobieganie popełnianiu przestępstw na terenach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych

Pomnik „W hołdzie żołnierzom Żandarmerii Wojskowej”

Odsłonięcie monolitu poświęconego żołnierzom Żandarmerii Wojskowej, którzy ponieśli śmierć służąc ojczyźnie, miało miejsce 28 maja 2013 roku – w przededniu święta Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej obchodzą doroczne święto 13 czerwca

 
 

Generał brygady Tomasz Połuch

Od 24 grudnia 2015 roku pełni obowiązki Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Żandarmeria Wojskowa posiada trzy wzory oznak rozpoznawczych – szkarłatną oraz w kamuflażu „pantera” i „pustynnym”

Zostań jednym z nas

Żandarm - jeden zawód, wiele możliwości

Prewencja

Ruch drogowy

Dochodzeniówka

Antyterroryzm

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
 
tel.: 261 857 300
e-mail: kgzw.sekretariat@ron.mil.pl